Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

ให้เรตสมาชิก

 

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

 

เข้าชม

สวัสดีคุณครู สพม32.

ให้เรตสมาชิก

สวัสดีคุณครู สพม32.

เข้าชม

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ให้เรตสมาชิก

 

       ด้วยโรงเรียนลำปลายมาศได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจข้อสอบ และใช้คะแนน O-Net มาจัดเรียงลำดับตามหลักเกณฑ์การรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ ดังนี้


ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประเภท นักเรียนประเภททั่วไป

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนประเภททั่วไปที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียน กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่เต็มสัดส่วนที่กำหนด

อบรมคนขับรถรับส่งนักเรียน

ให้เรตสมาชิก

อบรมคนขับรถรับส่งนักเรียน

 

เข้าชม