สรุปรายงานคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  เข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษา
    User name
    Password

 

 

 

จัดทำโดย ครูสุรเดช ปุยะติ
โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์