สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2560

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

 

View the embedded image gallery online at:
https://lamplaimat.ac.th/index.php/gallery/189-scienceday60?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdef507214d9