การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะฯ

การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตลำปลายมาศ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ

View the embedded image gallery online at:
https://lamplaimat.ac.th/index.php/gallery/236-050661?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId295ffe4c72