การประเมินดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนลำปลายมาศรับการประเมินดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

View the embedded image gallery online at:
https://lamplaimat.ac.th/index.php/gallery/292-std-system62?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId18e9599287