ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียน ม.3(ร.ร.เดิม)

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประเภทนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร.เดิม)

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<