Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดเรียนเป็นการภายใน การปิดเรียนเป็นการภายใน วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561 More detail
การแข่งขันคณิตพาเพลิน การแข่งขันคณิตพาเพลิน วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 More detail
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 More detail
กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 1/2561 กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 1/2561 วันอาทิตย์, 22 เมษายน 2561 กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 วันพุธ, 04 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคาร, 03 เมษายน 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น... More detail

ภาพกิจกรรม

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

 

 

SAR