Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School 

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีก... วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มี... More detail
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบนักเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม ม.3 (รร.เดิม) ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบนักเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม ม.3 (รร.เดิม) วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องสอบแล... More detail
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเ วันอาทิตย์, 18 เมษายน 2564 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ส... More detail
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเ วันอาทิตย์, 18 เมษายน 2564 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ส... More detail
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ ที่ 50/2564เรื่อง แต่งตั้งครูที่... More detail
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 (รร.เดิม) ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 (รร.เดิม) วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรีย... More detail

ภาพกิจกรรม

 
 

btn eng

 SAR

 
 

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว