Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

ITA2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันพุธ, 04 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศบูรณาการ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศ... More detail
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2565 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์, 08 เมษายน 2565 คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศที่ 43/2565เรื่อง แต่งตั้งครูที่... More detail
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... More detail
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันพุธ, 30 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... More detail
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการ... วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่... More detail
มาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 ประกาศ มาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า More detail

ภาพกิจกรรม

 
 


 SAR

 
 

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว