Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดเรียนเป็นการภายใน การปิดเรียนเป็นการภายใน วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 More detail
ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2563 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่... More detail
ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล วันอาทิตย์, 07 มิถุนายน 2563 ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจั... More detail
มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ท.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก... วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันโ... More detail
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพ วันพุธ, 03 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเ... More detail
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำ วันพุธ, 03 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้... More detail

ภาพกิจกรรม

 
 

btn eng

 SAR

 
 

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว