Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

   regis63 3

 btn name63

 

report online

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีก... วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ม... More detail
ตารางเรียน [1/2563] ตารางเรียน [1/2563] วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ♦  ชั้นมัธยม... More detail
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ) ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ) วันพุธ, 22 เมษายน 2563 กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4ปี... More detail
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563 คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศที่ 46/2563เรื่อง แต่งตั้งครูที่... More detail
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันพุธ, 18 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศเรื่อง เลื่อนการรับสมัครนัก... More detail
กำหนดการรับรายงานตัวและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) กำหนดการรับรายงานตัวและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิ วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่... More detail

ภาพกิจกรรม

 
 

btn eng

 

 SAR

 
 

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว