Lamplaimat

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนลำปลายมาศ ::: Welcome to Lamplaimat School

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนลำปลายมาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอ... More detail
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 วันพุธ, 04 พฤศจิกายน 2563 ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ี 1 ปีการศึกษา 2563 More detail
แจ้งการปิดเรียนเป็นการภายใน แจ้งการปิดเรียนเป็นการภายใน วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563 More detail
การปิดเรียนเป็นการภายใน การปิดเรียนเป็นการภายใน วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 More detail
ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2563 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่... More detail
ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล วันอาทิตย์, 07 มิถุนายน 2563 ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจั... More detail

ภาพกิจกรรม

 
 

btn eng

 SAR

 
 

ข่าวออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว