Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

krut

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2561

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

logo lp

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

logo lp

ตารางสอบกลางภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ตารางสอบกลางภาค  >>คลิก <<

เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนลำปลายมาศ บันทึกข้อมูลเพื่อทำประวัติรุ่น

publish1

ขอขอบคุณ..ศิษย์เก่าโรงเรียนลำปลายมาศมาพบกันแล้ว..อย่าลืมบันทึกข้อมูลตาม คิวอาร์โค๊ด...นี้ งานแนะแนวโรงเรียนลำปลายมาศจะได้ทำประวัติรุ่นพี่ ไว้เป็นเกียรติยศของโรงเรียนให้กับรุ่นน้องลูกหลานดูเป็นไอดอลต่อไป.....(ขอภาพแบบเป็นทางการของทุกท่านชัดๆ)

25353823 1721024511283155 3270865643948515840 n

 

ตัวอย่างประวัติรุ่น

55734     55735      55733