Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 logo lp

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2560 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนลำปลายมาศ

logo lp

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ค่าย 1 วิชาเคมี ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนลำปลายมาศ

อ่านเพิ่มเติม: 2560 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนลำปลายมาศ

ศูนย์ สอวน. มทส. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ

ศูนย์ สอวน. มทส. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ

 

logo lp

 

ลิงค์ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ

ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ที่ 111/2560) 

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560